Sejerø er øen midt på Danmarkskortet. Det forpligter!

OpenAir Sejerø skal søge at gennemføre kulturelle arrangementer af meget høj kvalitet på Sejerø for derved at bidrage til Sejerø’s omdømme som attraktivt lokalsamfund.

 

Sådan lidt fra oven

OpenAir Sejerø er en non-profit institution, bestående af Sejerø Golfklub, Sejerø Beboerforening, Sejerø Idrætsforening og Horsekær. OpenAir Sejerø administreres af Sejerø Udvikling Aps. Et eventuelt overskud af ét arrangement skal indgå på en lukket konto, som kun kan udnyttes til fremtidige OpenAir Sejerø-arrangementer.OpenAir Sejerø skal skabe indtjening på Sejerø på en sådan måde, at aktører på Sejerø får mulighed for at levere ydelser i tilknytning til arrangementer. Ydelser udbydes af OpenAir Sejerø og tilbud udvælges på grundlag af pris og kvalitet OpenAir Sejerø skal skabe aktivitet igennem samarbejde med andre udbydere på Sejerø af kulturelle og kulinariske aktiviteter.

OpenAir Sejerø-arrangementer foregår fortrinsvis under åben himmel på golfbanen på Horsekær, hvor der er et naturligt teater i landskabet. Arrangementer kan også efter initiativ på øen i øvrigt og efter aftale med OpenAir Sejerø foregå på andre af øens smukke lokaliteter.
OpenAir Sejerø ledes af en bestyrelse på 3-5 personer. En bestyrelse kan sammensættes til hvert kommende arrangement. Bestyrelsen skal søges sammensat af aktører bag kommende arrangementer.  
Sejerø Golfklub og Horsekær udpeger hvert 1 medlem.